Accessibility Tools

 • EDEX – EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED – UNIC

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο με πάνω από 14.000 φοιτητές/τριες, 300 καθηγητές/τριες πλήρους απασχόλησης και 700 μερικής απασχόλησης, με ποικιλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις επιστήμες της αγωγής, τις κοινωνικές επιστήμες, την πληροφορική, τη μηχανική, τις επιχειρήσεις, τις επικοινωνίες και τα πολυμέσα. Το 28% του φοιτητικού του πληθυσμού είναι μη Κύπριοι, κάτι που καθιστά το Πανεπιστήμιο ένα πολυπολιτισμικό ίδρυμα, όπου εκτιμάται η διαφορετικότητα και ο πλουραλισμός. Το UNIC συμβάλλει καθοριστικά στην αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα. Αποστολή του είναι: (α) η προώθηση της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της εκπαίδευσης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας, (β) η καλλιέργεια, η μετάδοση, η εφαρμογή και η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων και (γ) η παροχή υψηλής ποιότητας προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, καθώς και άλλων προγραμμάτων σπουδών, διεθνούς επιπέδου.

  Ιστοσελίδα
 • PANEPISTIMIO AIGAIOU – UAegean

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (UAegean) ιδρύθηκε το 1984 με στόχο την εισαγωγή νέων προσεγγίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και παγκοσμίως και την προώθηση της ανάπτυξης της περιφέρειας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται σε 6 γραφικά νησιά του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο περιβάλλον για σύγχρονες σπουδές στην κοιτίδα της γνώσης. Αριθμεί 16.000+ προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, 2.100+ μεταπτυχιακούς, 350+ άτομα διδακτικού και 250+ άτομα διοικητικού προσωπικού. Σε λιγότερο από τριάντα χρόνια, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές Πανεπιστήμιο με ερευνητικό προσανατολισμό, το οποίο προσφέρει 18 προπτυχιακά (BA ή BSc) και 40 μεταπτυχιακά (MA ή MSc) προγράμματα σε σύγχρονες διεπιστημονικές περιοχές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει λάβει σταθερά άριστα σχόλια σε αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, λόγω των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει και των ανταγωνιστικών ερευνητικών του προγραμμάτων. Το 2016, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάχθηκε ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αξιολογούμενο από τον Ελληνικό Οργανισμό Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (HQA). Σύμφωνα με τη δήλωση πολιτικής Erasmus+ 2014-2020, η εξαιρετική ταυτότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου βασίζεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: παρέχει ακαδημαϊκές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, δίνοντας έμφαση σε νέους και διεπιστημονικούς τομείς, ενώ εμπλουτίζει τα παραδοσιακά ερευνητικά πεδία. Οι εγκαταστάσεις του είναι διασκορπισμένες στα νησιά του Αιγαίου, στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, έξι νησιά φιλοξενούν τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, ενώ πρόσθετες ακαδημαϊκές δραστηριότητες υποστηρίζονται και σε άλλα, μικρότερα νησιά.

  Ιστοσελίδα
 • TALLINN UNIVERSITY – TLU

  Το Πανεπιστήμιο του Ταλίν (TLU) είναι το τρίτο μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Εσθονίας με 7500 φοιτητές/τριες σε 6 σχολές. Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (CET), που ιδρύθηκε το 1998, είναι μια διεπιστημονική μονάδα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στο πλαίσιο της Σχολής Ψηφιακών Τεχνολογιών του TLU. Το διεθνές προσωπικό του CET (25 συνολικά) αποτελείται από 14 ερευνητές/τριες πλήρους απασχόλησης, 6 προγραμματιστές λογισμικού, 4 μεταδιδακτορικούς/ες ερευνητές/τριες, ορισμένους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης και μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Τα κύρια ερευνητικά έργα στο CET σχετίζονται με την ανάπτυξη κατανεμημένων περιβαλλόντων μάθησης επόμενης γενιάς που περιλαμβάνουν διαλειτουργικά εργαλεία κοινωνικού λογισμικού. Η Σχολή Ψηφιακών Τεχνολογιών του TLU έχει συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες εσθονικές εταιρείες λογισμικού (Skype Estonia, Nortal, Net Group, Pro Ekspert), καθώς και με τους κύριους παρόχους μαθησιακής τεχνολογίας ανοικτού κώδικα στην περιοχή της Βαλτικής (JukuLab OÜ στην Εσθονία, MediaMaisteri OY στη Φινλανδία). Το CET έχει αναπτύξει την κύρια εκπαιδευτική πύλη στην Εσθονία (Koolielu.ee) και διάφορα ευρέως χρησιμοποιούμενα περιβάλλοντα μάθησης (VIKO, IVA, eDidaktikum, LeMill.net, EduFeedr), ως ηγέτης της έρευνας και ανάπτυξης στην Εσθονία για την ψηφιακή ικανότητα και καινοτομία στα σχολεία γενικότερα.

  Ιστοσελίδα
 • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD – CARDET

  Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στη σχολική εκπαίδευση, τις ψηφιακές δεξιότητες, τον αλφαβητισμό και την εκμάθηση γλωσσών, την ένταξη ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, το CARDET έχει συνάψει συνεργασίες με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Η ομάδα του οργανισμού, σε συνεργασία με την EAEA, ανέπτυξε πρόσφατα τη στρατηγική δια βίου μάθησης 2021-2027 για την Κύπρο, εμπλέκοντας διάφορα υπουργεία, κυβερνητικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους. Το CARDET έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 500 πρωτοβουλίες και έργα σχετικά με την εκπαίδευση, τον γραμματισμό, τη γλώσσα, την ένταξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στην έρευνα και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Μέλη της ομάδας, του διοικητικού συμβουλίου και της συμβουλευτικής επιτροπής έχουν υπηρετήσει σε θέσεις υψηλού προφίλ σε οργανισμούς όπως η UNESCO, η Κοινοπολιτεία της Μάθησης (Commonwealth of Learning), ο ΟΟΣΑ (OECD), η Google και η Αμερικανική Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας (American Educational Research Association).

  Ιστοσελίδα
 • UNIVERSITATEA DIN PITESTI – UPIT

  Το Πανεπιστήμιο του Πιτέστι (UPIT) είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο Πιτέστι (στο νότιο τμήμα της Ρουμανίας, 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Βουκουρέστι). Στόχος του είναι να αποτελεί δυναμικός και αποτελεσματικός πάροχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή. Σήμερα υπάρχουν περίπου 10.000 φοιτητές/τριες από την περιοχή Muntenia και περίπου 700 άτομα, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Αποτελείται από 6 διαφορετικές σχολές που προσφέρουν πτυχία Bachelor, Master και διδακτορικά διπλώματα (www.upit.ro). Στόχος του είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές υπηρεσίες, για εξειδίκευση σε διάφορους τομείς και δημιουργία μιας πνευματικής κοινότητας, με πιστοποιήσεις από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ποιότητας.

  Ιστοσελίδα
 • VIRTUAL CAMPUS LDA – VC

  Το Virtual Campus (VC) είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση ανάπτυξης, κατάρτισης και παροχής συμβουλών στους τομείς της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης, των σοβαρών παιχνιδιών (serious games) και των πληροφοριακών συστημάτων. Το όραμά της είναι να προωθεί ενεργά την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης, υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών και έργων που οδηγούν σε αυξημένα κοινωνικά οφέλη, πάντα μέσω της χρήσης ψηφιακών περιβαλλόντων για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Με έδρα το Πόρτο, στη βόρεια Πορτογαλία, το Virtual Campus έχει ισχυρές συνεργασίες με διάφορα πανεπιστήμια και εταιρείες της περιοχής και έχει συνεργαστεί με επιτυχία με τοπικές και περιφερειακές αρχές, ενώσεις επιχειρήσεων και εξειδικευμένες εταιρείες. Στην πραγματικότητα, το Virtual Campus είναι ένα spin-off της έρευνας και των εργασιών που αναπτύχθηκαν στην ομάδα Ε&Α GILT, από το Instituto Superior de Engenharia do Porto. Το προσωπικό του Virtual Campus αποτελεί μια διεπιστημονική ομάδα με ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε διαφορετικούς τομείς, συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες από τις Διεθνείς Σχέσεις, τον Προγραμματισμό και το Σχεδιασμό.

  Ιστοσελίδα
Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2022-1-CY01-KA220-HED-000086763

Copyright © | Privacy policy