Accessibility Tools

 • el
 • en
 • et
 • pt
 • ro
  • EDEX – EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED – UNIC

   University of Nicosia (UNIC) este cea mai mare universitate din Cipru, cu peste 14 mii de studenți, 300 de profesori cu normă întreagă și 700 cu normă parțială oferind o varietate de programe de licență și postuniversitare în științele educației, științe sociale, informatică, inginerie, afaceri, comunicații și multimedia. 28% din populația sa de studenți sunt non-ciprioți, ceea ce face dine ea o instituție multiculturală în care diversitatea și pluralismul sunt apreciate. UNIC este contributor lider la excelența în educație și cercetare. Misiunea sa este: (a) promovarea științei, cunoașterii, învățării și educației prin predare și cercetare în beneficiul societății; (b) cultivarea, transmiterea, aplicarea și schimbul interdisciplinar de cunoștințe și (c) furnizarea de învățământ universitar și postuniversitar de înaltă calitate recunoscută la nivel internațional și a altor programe de studiu, care sunt de standarde internaționale.

   Website
  • PANEPISTIMIO AIGAIOU – UAegean

   University of the Aegean (UAegean) a fost fondată în 1984 cu scopul de a introduce noi abordări în învățământul superior din Grecia și din întreaga lume și de a promova dezvoltarea regională. Situată pe 6 insule pitorești din Arhipelagul Egee, UAegean oferă un mediu natural, cultural și uman unic pentru studii moderne în vechiul leagăn al cunoașterii. Are o populație de peste 16.000 de studenți la studii de licență, peste 2.100 de studenți la studii postuniversitare, peste 350 de cadre didactice și peste 250 de membrii în personalul administrativ. În mai puțin de treizeci de ani, UAegean a evoluat într-o universitate internațională orientată spre cercetare, oferind 18 programe de licență (licențe în Arte sau Științe) și 40 de programe postuniversitare (mastere în Arte sau Științe) în domenii tematice interdisciplinare moderne. UAegean a primit feedback constant excelent în evaluările care au avut loc la nivel național, european și internațional, datorită programelor de studii oferite de instituție și a programelor sale competitive de cercetare. În 2016, UAegean a fost clasificată drept cea mai bine cotată universitate din Grecia, evaluată de Agenția Elenă de Asigurare și Acreditare a Calității (HQA). Conform Declarației de politică Erasmus+ 2014-2020, identitatea excepțională a UAegean se bazează pe următoarele caracteristici: (a) oferă servicii academice la cele mai înalte standarde, punând accent pe domenii științifice noi și multidisciplinare, în timp ce îmbogățește domeniile tradiționale de cercetare; (b) sediile sale sunt răspândite în insulele Mării Egee într-un areal foarte extins la granița de est a Europei. Mai precis, șase insule găzduiesc site-urile universității, în timp ce activitățile academice suplimentare sunt sprijinite și pe alte insule mai mici.

   Website
  • TALLINN UNIVERSITY – TLU

   Tallinn University (TLU) este a treia cea mai mare universitate publică din Estonia, cu 7500 de studenți distribuiți în 6 școli de învățământ superior. Centrul de Tehnologie Educațională (CET), înființat în 1998, este o unitate interdisciplinară de cercetare și dezvoltare din cadrul Școlii de Tehnologii Digitale a TLU. Personalul internațional al CET (25 în total) este format din 14 cercetători cu normă întreagă, 6 dezvoltatori de software, 4 cercetători post-doctorat, unii angajați cu normă parțială, și un grup de studenți la studii postuniversitare. Principalele proiecte de cercetare în CET sunt legate de dezvoltarea mediilor de învățare distribuite de ultimă generație care implică instrumente software sociale interoperabile. Școala de Tehnologii Digitale a TLU a stabilit parteneriate cu companii estoniene de software (Skype Estonia, Nortal, Net Group, Pro Ekspert) și, de asemenea, cu principalii furnizori de tehnologie de învățare bazată pe surse deschise din regiunea Mării Baltice (JukuLab OÜ în Estonia, MediaMaisteri OY în Finlanda). CET a dezvoltat principalul portal educațional din Estonia (Koolielu.ee) și mai multe medii de învățare online utilizate pe scară largă (VIKO, IVA, eDidaktikum, LeMill.net, EduFeedr), fiind lider în cercetarea și dezvoltarea competenței și inovării digitale din Estonia, în școli în general.

   Website
  • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD – CARDET

   CARDET este cel mai important centru de cercetare și dezvoltare din regiunea mediteraneeană cu expertiză globală în educația școlară, competențe digitale, alfabetizare și învățare a limbilor străine, integrarea imigranților și consolidarea capacității. Fiind cel mai mare centru independent non-profit cu sediul în Cipru, CARDET este afiliat independent cu universități și instituții din întreaga lume, cum ar fi Yale University, University of Nicosia și International Council of Educational Media. Echipa noastră, în parteneriat cu EAEA, a dezvoltat recent strategia de învățare pe tot parcursul vieții 2021-2027 pentru Cipru, implicând mai multe ministere, agenții guvernamentale, parteneri sociali și părți interesate publice și private. CARDET a finalizat peste 500 de inițiative și proiecte legate de educație, alfabetizare, limbă, incluziune, transformare digitală și competențe digitale. CARDET reunește o echipă internațională de experți cu zeci de ani de experiență globală în cercetarea și dezvoltarea educației. Membrii echipei noastre, ai consiliului de administrație și ai consiliului consultativ au ocupat poziții înalte în organizații precum UNESCO, Commonwealth of Learning, OECD, Google, și American Educational Research Association.

   Website
  • UNIVERSITATEA DIN PITESTI – UPIT

   Universitatea din Pitești (UPIT) este o universitate de stat situată în Pitești (în partea de sud a României, la 120 de kilometri de capitala București). Aceasta își propune să fie un furnizor dinamic și eficient de învățământ superior în regiune. În prezent UPIT are cca. 10.000 de studenți din regiunea Muntenia și aproximativ 700 de cadre didactice și administrative. Este formată din 6 facultăți care furnizează diplome de licență, master și doctor ( www.upit.ro ). Obiectivele sale sunt de a oferi servicii educaționale, de formare și de cercetare de înaltă calitate pentru a forma specialiști în diferite domenii și a crea o comunitate intelectuală acreditată de agenții naționale și internaționale de evaluare a calității învățământului.

   Website
  • VIRTUAL CAMPUS LDA – VC

   Virtual Campus (VC) este un IMM de dezvoltare, instruire și consultanță în domeniile învățării îmbunătățite prin tehnologie, jocurilor serioase și sistemelor informaționale. Viziunea sa este de a promova în mod activ dezvoltarea societății cunoașterii prin sprijinirea entităților publice și private în conceperea și dezvoltarea de strategii și proiecte care să conducă la beneficii societale sporite, întotdeauna prin utilizarea mediilor digitale pentru educație și formare. Situat în Porto, în nordul Portugaliei, VC are parteneriate puternice cu diverse universități și companii din regiune și a colaborat cu succes cu autorități locale și regionale, asociații de întreprinderi și companii specializate. De fapt, VC este un spin-off din cercetarea și munca realizate de R&D group GILT, de la Instituto Superior de Engenharia do Porto. Personalul VC formează o echipă multidisciplinară cu pregătire academice din diferite domenii, combinând cunoștințe și abilități din Relații Internaționale, Programare și Design.

   Website
  Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : 2022-1-CY01-KA220-HED-000086763

  Copyright © | Privacy policy