Accessibility Tools

 • el
 • en
 • et
 • pt
 • ro
  • EDEX – EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED – UNIC

   Nikosia Ülikool (UNIC) on Küprose suurim ülikool, kus õpib üle 14000 tudengi, on 300 täisajaga õppejõudu ja 700 osalise ajaga õppejõudu erinevates bakalaureuse- ja magistriõppe programmides hariduse, sotsiaalteaduste, arvutiteaduste, inseneriteaduste, ärijuhtimise, kommunikatsiooni ja multimeedia valdkonnas. 28% üliõpilastest ei ole Küprose kodanikud, mis muudab selle multikultuurseks asutuseks, kus hinnatakse mitmekesisust ja pluralismi. UNIC on juhtiv panustaja hariduse ja teaduse valdkonnas. Selle missiooniks on (a) edendada teadust, teadmisi, õppimist ja haridust õpetamise ja teadustöö kaudu ühiskonna huvides; (b) teadmiste kultiveerimine, edastamine, rakendamine ja interdistsiplinaarne teadmiste vahetus ning (c) pakkuda kõrgekvaliteedilist rahvusvaheliselt tunnustatud bakalaureuse- ja magistriõpet ning teisi õppeprogramme, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.

   Koduleht
  • PANEPISTIMIO AIGAIOU – UAegean

   Egeuse Ülikool (UAegean) asutati 1984. aastal eesmärgiga tuua kõrghariduses Kreekasse ja maailma uusi lähenemisviise ning edendada piirkondlikku arengut. Asudes 6 maalilisel saarel Egeuse saarestikus, pakub UAegean ainulaadset looduslikku, kultuurilist ja inimkeskkonda kaasaegseteks õpinguteks teadmiste iidse hälli juures. Sellel on üle 16000 bakalaureuseõppe üliõpilase, 2100 magistriõppe üliõpilase, 350 õppejõu ja 250 administratiivtöötaja. Vähem kui kolmekümne aasta jooksul on UAegean kujunenud rahvusvaheliseks teaduspõhiseks ülikooliks, mis pakub 18 bakalaureuse- (BA või BSc) ja 40 magistriõppeprogrammi (MA või MSc) kaasaegsetes interdistsiplinaarsetes teemavaldkondades. Tänu institutsiooni pakutavatele õppeprogrammidele ja selle konkurentsivõimelistele teadusprogrammidele on UAegean saanud järjepidevalt suurepärast tagasisidet hindamistelt, mis on toimunud nii riiklikul, Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil. 2016. aastal klassifitseeriti UAegean Kreeka parimaks ülikooliks vastavalt Kreeka Kvaliteedikindlustuse ja Akrediteerimise Agentuuri (HQA) hindamisele. Erasmus+ poliitikavaldkonna avalduse 2014-2020 kohaselt põhineb Egeuse Ülikooli erakordne identiteet järgmistel omadustel: see pakub kõrgeima standardiga akadeemilisi teenuseid, rõhutades uudseid ja multidistsiplinaarseid teadusvaldkondi ning täiendab lisaks traditsioonilisi uurimisvaldkondi. Selle rajatised asuvad Egeuse mere laialdastel saartel, Euroopa idapiiril. Täpsemalt võõrustavad ülikooli asukohti kuus saart, samal ajal kui täiendavaid akadeemilisi tegevusi toetatakse ka teistel, väiksematel saartel.

   Koduleht
  • TALLINN UNIVERSITY – TLU

   Tallinna Ülikool (TLU) on Eesti kolmas suurim avalik ülikool, kus õpib 7500 üliõpilast kuues koolis. Haridustehnoloogia Keskus (Centre for Educational Technology, CET), mis asutati 1998. aastal, on interdistsiplinaarne teadus- ja arendusüksus Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudis. CETi rahvusvaheline personal (kokku 25 inimest) koosneb 14 täisajaga teadlasest, 6 tarkvaraarendajast, 4 järeldoktorist teadlasest, osast osalise tööajaga töötajatest ning rühmast doktoriõppe üliõpilasi. CETi peamised teadusprojektid on seotud järgmise põlvkonna hajutatud õpikeskkondade arendamisega, kaasates ühilduvaid sotsiaalse tarkvara vahendeid. Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituur on partnerluses juhtivate Eesti tarkvarafirmadega (Skype Estonia, Nortal, Net Group, Pro Ekspert) ning samuti peamiste avatud lähtekoodiga õpitehnoloogiate pakkujatega Balti mere piirkonnas (JukuLab OÜ Eestis, MediaMaisteri OY Soomes). CET on välja töötanud peamise haridusportaali Eestis (Koolielu.ee) ja mitmeid laialdaselt kasutatavaid veebipõhiseid õpikeskkondi (VIKO, IVA, eDidaktikum, LeMill.net, EduFeedr), juhtides Eestis uurimis- ja arendustegevust digitaalse pädevuse ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas koolides üldiselt.

   Koduleht
  • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD – CARDET

   CARDET on juhtiv teadus- ja arenduskeskus Vahemere piirkonnas, maailmatasemel teadmistega teadmuspõhises hariduses, digitaalsetes oskustes, kirjaoskuses ja keeleõppes, migrantide integreerimises ning võimekuse suurendamises. Suurima sõltumatu mittetulundusühinguna Küprosel on CARDET seotud ülikoolide ja institutsioonidega üle maailma, näiteks Yale’i Ülikool, Nikosia Ülikool ja Rahvusvaheline Haridusmeedia Nõukogu. Meie meeskond on koostöös EAEA-ga hiljuti välja töötanud Küprose elukestva õppe strateegia aastateks 2021-2027, kaasates mitmeid ministeeriume, valitsusasutusi, sotsiaalpartnereid ning avaliku ja erasektori osapooli. CARDETs on läbi viidud üle 500 hariduse, kirjaoskuse, keele, kaasatuse, digitaalse muutumise ja digitaalsete oskuste projekti ja algatuse. CARDET toob kokku rahvusvahelise meeskonna eksperte, kellel on aastakümnetepikkune globaalne kogemus hariduse uurimise ja arendamise valdkonnas. Meie meeskonna, juhatuse ja nõuandekogu liikmed on teeninud kõrgel positsioonil organisatsioonides nagu UNESCO, Õppimise Ühendus, OECD, Google ja Ameerika Haridusuuringute Ühing.

   Koduleht
  • UNIVERSITATEA DIN PITESTI – UPIT

   Pitești Ülikool (UPIT) on riiklik ülikool, mis asub Pitesti linnas, Rumeenia lõunaosas, umbes 120 kilomeetri kaugusel pealinnast Bukarestist. Selle eesmärk on olla dünaamiline ja tõhus kõrghariduse pakkuja piirkonnas. Praegu õpib ülikoolis umbes 10000 tudengit Muntenia piirkonnast ning töötab ligikaudu 700 õppe- ja administratiivtöötajat. Ülikool koosneb kuuest erinevast teaduskonnast, mis pakuvad bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraade (www.upit.ro). Selle eesmärk on pakkuda kvaliteetseid haridus-, koolitus- ja uurimisteenuseid erinevates valdkondades spetsialistide koolitamiseks ning luua intellektuaalne kogukond, mis on akrediteeritud rahvuslike ja rahvusvaheliste kvaliteediagentuuride poolt.

   Koduleht
  • VIRTUAL CAMPUS LDA – VC

   Virtual Campus (VC) on väike- ja keskmise suurusega ettevõte (SME), mis tegeleb tehnoloogiaga rikastatud õppe, tõsiste mängude ja infotehnoloogia valdkonna arendamise, koolituste ja konsultatsioonidega. Selle visiooniks on aktiivselt edendada teadmistepõhise ühiskonna arengut, toetades avalikke ja eraõiguslikke organisatsioone strateegiate ja projektide kavandamisel ja arendamisel, mis aitavad ühiskonnas digitaalsete keskkondade abil hariduse ja koolituse valdkonda edendada. Asudes Põhja-Portos, Portugalis, omab Virtual Campus tugevaid koostöösuhteid erinevate ülikoolide ja ettevõtetega piirkonnas ning on edukalt koostööd teinud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, ettevõtete ühenduste ja erialaste ettevõtetega. Tegelikult on Virtual Campus välja kasvanud uurimis- ja tööalastest tegevustest, mis viidi läbi uurimisrühmas GILT, Instituto Superior de Engenharia do Porto juures. Virtual Campus’i personal moodustab multidistsiplinaarse meeskonna akadeemilise taustaga erinevates valdkondades töötavatest inimestest, ühendades teadmised ja oskused rahvusvahelistes suhetes, programmeerimises ja disainis.

   Koduleht
  Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : 2022-1-CY01-KA220-HED-000086763

  Copyright © | Privacy policy