Accessibility Tools

 • en
 • pt
 • ro
 • el
 • et

  Despre

  • LEADER AI va dezvolta un set de instrumente (Toolkit) cu instrucțiuni practice, formare bazată pe scenarii și o platformă interactivă de eLearning cu resurse digitale despre modul în care instituțiile de învățământ superior pot utiliza instrumente și abordări bazate pe inteligența artificială (IA) și pe colecții de date pentru instruirea personalizată.

   Se va realiza implementarea pilot a acestor activități, în timp ce un Comitet va fi înființat pentru a sprijini succesul proiectului. Activități și evenimente promoționale, precum și o conferință europeană finală vor continua să disemineze rezultatele proiectului.

  • LEADER AI urmărește să răspundă nevoii de învățare digitală eficientă în învățământul superior care să răspundă nevoilor, punctelor forte și abilităților studenților prin exploatarea adecvată a tehnologiilor avansate.

   Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

   • creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul Learning Alanytics și IA pentru personalizarea învățării în învățământul superior, luând în considerare aspectele etice
   • dezvoltarea de resurse practice pentru adoptarea de instrumente bazate pe IA și pe vizualizarea datelor în scopul învățării personalizate în învățământul superior
   • dobândirea de competențe digitale și pedagogice de către cadrele didactice din învățământ superior (de exemplu, echipe de conducere, instructori, cercetători, designeri de învățare) pentru a-și personaliza predarea cursurilor cu ajutorul instrumentelor bazate pe IA și pe vizualizarea datelor
   • îmbunătățirea ofertei de oportunități de învățare digitală de înaltă calitate în învățământul superior
   • Competențe îmbunătățite ale cadrelor didactice din învățământul superior în a integra instrumente bazate pe IA și pe vizualizarea datelor pentru a personaliza predarea, evaluarea și sprijinul pentru învățare
   • Set de instrumente (Toolkit) care conține o colecție de instrucțiuni, studii de caz și  listă practică de verificare
   • Instruire bazată pe scenarii cu pilotare pentru abilități practice
   • Platformă de eLearning conținând MOOC (Masiv Deschis Online), tutoriale și demonstrații de utilizare a instrumentelor în acțiune
   • Sensibilizarea generală la nivel european cu privire la rolul Learning Analytics și al IA în educație
   • Crearea unui comitet dedicat proiectului
  • LEADER AI susține o metodologie participativă prin înființarea unui Comitet al părților interesate cheie, inclusiv echipe de conducere din învățământul superior, cadre didactice, academicieni, cercetători, designeri de învățare, tehnologi educaționali și din IMM-uri. Pe lângă legătura sa directă cu sectorul învățământului superior, proiectul va crea sinergii între diverse domenii legate de educație.

   Instrumentele și metodologiile care vor fi dezvoltate prin proiect vor sprijini și vor răspunde nevoilor instituțiilor de învățământ superior și ale grupurilor țintă. Pe baza unei metodologii solide de cercetare, o evaluare timpurie a nevoilor care implică părțile interesate cheie va indica provocările și nevoile existente care trebuie abordate de proiect. Acest lucru va ajuta consorțiul să producă resurse inovatoare și personalizate, inclusiv un Toolkit care să cuprindă instrucțiuni practice, cum ar fi un cadru de proiectare a învățării și o listă de verificare pentru valorificarea tehnologiei, care urmează să fie adoptate de grupurile țintă. În plus, oportunitățile de formare prin scenarii, bazate pe învățare autentică, și o suită completă de resurse de eLearning, inclusiv un MOOC, vor ajuta personalul din învățământul superior să își dezvolte competențele pedagogice și digitale cu privire la personalizarea învățării prin IA și analiză.

   În conformitate cu cerințele dezvoltării profesionale continue, instruirea va include activități practice privind utilizarea unor instrumente open source specifice și studii de caz reale pe această temă. În plus, demonstrațiile cu instrumentele digitale în acțiune, utilizând o platformă unică, pot asista cadrele didactice universitare și educatorii în practicile lor zilnice.

  Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : 2022-1-CY01-KA220-HED-000086763

  Copyright © | Privacy policy