Accessibility Tools

 • en
 • el
 • ro
 • pt

  Comunicat de presă #1

  Proiectul LEADER-AI: Analiza Procesului de Învățare și Inteligența Artificială pentru Învățare Personalizată – Martie 2023

  Organizații din cinci țări ale Uniunii Europene – Cipru, Grecia, Estonia, România și Portugalia – și-au unit forțele într-o echipă și au lansat proiectul LEADER-AI. Proiectul își propune să abordeze necesitatea învățării digitale eficiente în învățământul superior, care să răspundă nevoilor, punctelor forte și abilităților studenților, prin exploatarea adecvată a tehnologiilor avansate, inclusiv a Inteligenței Artificiale (IA). LEADER-AI a început la 31 decembrie 2022 și va dura 24 de luni. În următorii doi ani, vom dezvolta și distribui o gamă de resurse educaționale pentru personalul academic, pentru a-l sprijini să adopte instrumente bazate pe IA și de vizualizare a datelor pentru învățare personalizată în învățământul superior.

  Pentru a promova flexibilitatea și deschiderea către individualitățile diverse ale studenților, personalul didactic și academic poate implementa o abordare de instruire personalizată folosind Inteligența artificială (IA) și instrumente bazate pe colecții de date. Aplicațiile bazate pe IA pot răspunde automat nevoilor studenților, prin sprijin și predare adaptativă și personalizată. Consorțiul LEADER-AI va furniza ghiduri practice spre a fi adaptate de către instructori, cadre universitare și practicieni ai tehnologiei educaționale din învățământ superior, pentru activitățile lor de predare și învățare. Consorțiul va lucra în cadrul obiectivelor Comisiei pentru Spațiul European al Educației, pentru îmbunătățirea capacității digitale a sistemului educațional al Europei prin exploatarea oportunităților oferite de noile tehnologii precum IA (EC, COM, 2020).

  Pe parcursul proiectului, parteneriatul va asigura furnizarea datelor, îmbunătățirilor și soluțiilor necesare prin dezvoltarea și distribuirea următoarelor rezultate majore:

  • Set de Instrumente LEADER-AI
  • Formare  bazată pe scenarii și pilotare
  • Platformă interactivă de e-Learning și resurse digitale

  Mai mult, consorțiul va încuraja puternic distribuirea pe scară largă și utilizarea rezultatelor LEADER-AI în rândul organizațiilor și personalului relevant din învățământ superior, furnizându-le expertiză și împărtășindu-le rezultatele obținute la evenimentele de testare și pilotare, evenimentele naționale de diseminare și Conferința Finală din Cipru. Toate aceste resurse educaționale vor fi disponibile gratuit pe website-ului proiectului și accesibile prin paginile noastre de Facebook și Twitter.

  Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : 2022-1-CY01-KA220-HED-000086763

  Copyright © | Privacy policy